Klinik For Fysioterapi

Behandlinger

Henvisning

Langt størstedelen af vores patienter, henvises til fysioterapi af deres læge. Lægen sender henvisningen elektronisk over internettet. Man kan også modtage behandling uden en henvisning, dette er dog væsentligt dyrere end hvis man får en henvisning pga. tilskuddet fra den offentlige sygesikring.

Tidsbestilling

Når du kontakter os for en tidsbestilling, henter vi henvisningen din læge har lagt på nettet. Her får du at vide hvem du skal behandles ved og hvad du skal medbringe. Vi opfordrer alle vores patienter til at medbringe deres sygesikringskort, et lagen og et lille håndklæde - til brug under behandlingen.

1. behandling

Første gang du kommer til behandling hos os, henvender du dig i receptionen, og afleverer dit sygesikringskort. Når vi indlæser kortet i vores EDB-system kan vi finde din journal og henvisningen din læge har sendt. Herefter kommer fysioterapeuten og henter dig ind til konsultationen, der foregår i individuelle rum.

Undersøgelse

Når fysioterapeuten ser dig første gang foretager han/hun en grundig indledende undersøgelse af dig, hvor han/hun danner en arbejdsdiagnose, prognose og behandlingsplan.

Behandlingsmetoder

Ud fra undersøgelsen vælger fysioterapeuten den relevante behandlingsmetode til netop dig, der fx kunne være: Varme/kulde-behandling, manuel udspænding af muskler og sener, manipulation af led, ultralyd, akupunktur eller optræning af muskulatur.

Råd og vejledning

Fysioterapeuten vil give dig information omkring dine smerter, og vejledning til hvordan du kan undgå at forværre din situation indtil næste konsultation. Det er meget vigtigt at du forsøger at overholde de retningslinjer din fysioterapeut giver dig.

Behandlingstid

Alt efter din diagnose/skade tager behandlingen mellem 15 og 45 minutter første gang. Herefter vil behandlingerne vare mellem 15 og 30 minutter.

Afregning

Prisen på behandlingerne er fastsat af den offentlige sygesikring, og de aktuelle takster kan findes her. Afregning foregår 1 gang om måneden inden hver d. 1. Du kan betale både kontant og med VISA-Dankort (OBS ikke Mastercard), eller alternativt tage regningen med hjem og betale med netbank. Hvis dit behandlingsforløb bliver betalt af en forsikring, skal du oplyse receptionisten om dette, første gang du kommer til behandling. Er du medlem af Sygeforsikringen »Danmark« skal du selv sende dem den originale regning for at modtage tilskud til regningen.

Afbud

Husk at melde afbud i god tid hvis du er forhindret i at komme til den aftalte tid. Afbud skal modtages allersenest kl. 9.00 samme dag som behandlingen, hvis du skal undgå at blive afkrævet et udeblivelsesgebyr på 160,-.